• Paczka

  to najmniejsza jednostka opakowania przesyłki towarowej. Opakowanie występuje tu razem z zawartością (są to pojedyncze ładunki). Inna nazwa to pakunek.

 • Pakiet mobilności

  Pakiet mobilności to przyjęty w lipcu 2020 r. przez Parlament Europejski zbiór przepisów regulujących zasady międzynarodowego transportu drogowego. Obejmują one m.in. zasady delegowania pracowników, odpoczynku kierowców, realizowania przewozów kabotażowych

 • Pakietowa jednostka ładunkowa

  to jednostka uformowana z jednego lub więcej pakietów, zabezpieczona materiałami spinającymi (wiążącymi) w sposób zapewniający jej trwałą formę w czasie magazynowania i transportu, przystosowana całkowicie do zmechanizowanych prac przeładunkowych.

 • Paleta

  to płaska konstrukcja, służąca do transportu towarów. Jest to sztywne podłoże, na którym można układać drobniejsze opakowania i transportować je w większej ilości. Palety zaprojektowane są tak, aby można było łatwo podnosić je za pomocą wózków widłowych

 • Paletyzator

  to maszyna przeznaczona do formowania lub układania w stosy opakowań grupowych lub pojemników sztywnych (m.in. na palecie). Paletyzatory dzieli się na: paletyzatory dolnopoziomowe i górnopoziomowe podnoszące, wielostanowiskowe, automatyczne i kolumnowe.

 • Pas ruchu

  to każdy z podłużnych pasów jezdni wystarczający do ruchu jednego rzędu pojazdów wielośladowych, oznaczony lub nieoznaczony znakami drogowymi.

 • Personel magazynowy

  to zespół osób pracujących w magazynach i wykonujących czynności związane bezpośrednio z jego działalnością. Do personelu magazynowego należą: kierownik magazynu, starszy magazynier, magazynier i robotnik magazynowy.

 • Pilot ruchu drogowego

  to osoba odpowiedzialna za zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz minimalizację utrudnień w ruchu drogowym w czasie przejazdu pojazdu.

 • Plandeka

  Plandeka to pokrycie ciężarówki. Pod plandeką transportowane są dobra wymagające przykładowo szczególnej ochrony przed wpływami pogody.

 • Planowanie tras

  Określenie dla organizacji zleceń transportowych (ręcznej lub za pomocą programu planowania tras). Zlecenia są rozdzielane na poszczególne pojazdy w ten sposób, aby zminimalizować nakład kosztów i czasu danej trasy. Narzędziem umożliwiającym efektywne

Zostań ekspertem w branży

Zapisz się poniżej do naszego newslettera, aby regularnie otrzymywać artykuły, które ułatwią Ci codzienną pracę i pomogą pogłębić wiedzę specjalistyczną.


Rejestracja do newslettera

Do góry