• E-faktura

  E-faktura to faktura wystawiona i przesłana w formie elektronicznej, opatrzona bezpiecznym podpisem elektronicznym. Ma ona wiele zalet; przede wszystkim gwarantuje oszczędność kosztów druku i przesyłki pocztowej, wpływa na terminowość oraz bezpieczeństwo

 • E-logistyka

  E-logistyka to dział logistyki polegający na wykorzystaniu Internetu oraz systemów informatycznych w celu współpracy i integracji w łańcuchach i sieciach dostaw. Pomiędzy uczestnikami łańcucha przesyłane są wszystkie niezbędne informacje dotyczące produktu,

 • E-myto

  E-myto to elektroniczny system poboru opłat za przejazdy ciężarówek w transporcie handlowym, autobusów i aut dostawczych autostradami oraz drogami ekspresowymi i krajowymi. Docelowo system poboru opłat ma umożliwić rozliczanie płatności dla wszystkich

 • Ekonomika transportu

  Ekonomika transportu to dział ekonomii zajmujący się zagadnieniami związanymi z działalnością gospodarczą w sektorze transportu. Skupia się ona głównie na badaniu zależności pomiędzy gospodarką a transportem, regulacji rynków, funkcjonowaniu systemów

 • Eksport

  Eksport to w głównym znaczeniu transfer dóbr (wywóz towarów, usług i kapitałów) poza granicę kraju, w którym zostały one wytworzone oraz poza jurysdykcję krajowych władz celnych. Działalnością tą trudni się zazwyczaj zorganizowany specjalnie w tym celu

 • Eksporter

  Eksporter to państwo lub zorganizowany podmiot gospodarczy, np. przedsiębiorstwo lub osoba w wymianie handlowej zajmująca się transferem dóbr za granicę (wywóz dóbr pomiędzy krajami w Unii Europejskiej nie jest traktowany jako eksport z punktu widzenia

 • Elektroniczna Wymiana Danych EDI

  EDI (Electronik Data Interchange) to system, który usprawnia i minimalizuje koszty wymiany danych biznesowych pomiędzy klientami, dostawcami, przewoźnikami , operatorami logistycznym lub bankami. EDI łączy możliwości informatyki i telekomunikacji (polega

 • Europaleta

  Europaleta (paleta EURO) to najpopularniejszy typ palety stosowanej w przewozie ładunków. Jest ona używana do składowania i przenoszenia towarów. Standardowa Europaleta jest wykonana z solidnych elementów drewna, dzięki czemu jest w stanie utrzymywać

 • Europejski system transportowy

  Europejski system transportowy to element wspólnej polityki transportowej Unii Europejskiej, opartej o rozwój sieci infrastruktury, liberalizację rynków, zmniejszanie zużycia energii i emisji gazów cieplarnianych, poprawę bezpieczeństwa oraz podnoszenie

 • Europejskie Stowarzyszenie Logistyczne

  Europejskie Stowarzyszenie Logistyczne, ELA (European Logistics Association) to międzynarodowa federacja zrzeszająca organizacje logistyczne państw europejskich (obecnie zrzesza 27 krajów Unii). Organizacja została założona w 1984 r. w Brukseli. Jej celem

Zostań ekspertem w branży

Zapisz się poniżej do naszego newslettera, aby regularnie otrzymywać artykuły, które ułatwią Ci codzienną pracę i pomogą pogłębić wiedzę specjalistyczną.


Rejestracja do newslettera

Do góry