• Magazyn

  to odpowiednio przystosowane oraz wyposażone w urządzenia i środki techniczne miejsce przeznaczone do składowania materiałów, półfabrykatów lub wyrobów gotowych oraz przechowywania zapasów i operowania zapasami. Magazynem może być zarówno nieosłonięty

 • Magazyn celny

  (inaczej magazyn czasowego składowania) to obiekt przeznaczony do czasowego składowania towarów sprowadzonych spoza obszaru Unii Europejskiej do czasu nadania im przeznaczenia celnego. Składane towary są umieszczane w magazynie na podstawie deklaracji

 • Magazyn konsygnacyjny

  to mieszana konstrukcja prawna obejmująca elementy umowy komisu, umowy składu oraz umowy sprzedaży. W praktyce magazyny konsygnacyjne to składy konsygnacyjne, będące magazynami prowadzonymi przez podmioty trzecie, z których to magazynów towary pobierają

 • Magazynowanie

  to zespół czynności związanych z czasowym przyjmowaniem, składowaniem, przechowywaniem, kompletowaniem, przemieszczaniem, konserwacją, ewidencjonowaniem, kontrolowaniem oraz wydawaniem dóbr materialnych (zapasów).

 • Materiał niebezpieczny

  Materiał niebezpieczny stanowi każdy towar, który może nieść ze sobą bezpośrednie zagrożenie dla osób i środowiska naturalnego. Są to wszystkie materiały i przedmioty wybuchowe, materiały zapalne, gazy, materiały utleniające, nadtlenki organiczne, materiały

 • Materiał ssany

  Termin ten określa dobra, które są wyładowywane za pomocą lewarów ssących. Do tych towarów należą np. wszystkie rodzaje zbóż.

 • Materiał sypki

  to materiał ziarnisty lub kruchy (złożony z drobnych, suchych, niespojonych ze sobą cząstek lub łatwo rozpadających się na drobne cząstki) dostępny w stanie umożliwiającym przenoszenie potokowe. Rozróżnia się przy tym podział ładunków na sypkie i zwarte.

 • Metr ładunkowy

  (jednostka LDM) to metr powierzchni ładunkowej w przekroju poprzecznym naczepy lub innego pojazdu służącego do przewozu towaru. Jednostka ta często błędnie mylona jest z metrem bieżącym lub kwadratowym. Standardowo przyjmuje się, że szerokość naczepy

 • Miejsce wyładunku

  (inaczej miejsce dostawy) to miejsce wskazane w treści listu przewozowego , do którego ma zostać dostarczona przesyłka. W tym punkcie towary zostaną wyładowane lub odebrane do dalszego użytku.

 • Miejsce załadunku

  (miejsce ładowania) to wskazane w treści zlecenia transportowego miejsce, z którego przewoźnik odbiera przesyłkę. Inaczej mówiąc, jest to miejsce, w którym załadowuje się towary na pojazd przewoźnika.

Zostań ekspertem w branży

Zapisz się poniżej do naszego newslettera, aby regularnie otrzymywać artykuły, które ułatwią Ci codzienną pracę i pomogą pogłębić wiedzę specjalistyczną.


Rejestracja do newslettera

Do góry