• DCT Gdańsk

  DCT Gdańsk jest największym, najnowocześniejszym i najszybciej rozwijającym się polskim terminalem kontenerowym oraz jedynym terminalem głębokowodnym w rejonie Morza Bałtyckiego, do którego bezpośrednio zawijają największe jednostki z Chin, Korei oraz

 • Deklaracja Intrastat

  Deklaracja Intrastat to dokument, który zawiera dane odnośnie kodu taryfy celnej CN, kraju pochodzenia towaru, masy netto, deklarowanej wartości i ilości we właściwej dla danego towaru uzupełniającej jednostce miary. Deklarację Intrastat składa się, jeśli

 • Deklaracja pochodzenia

  Deklaracja pochodzenia (deklaracja na fakturze) to oświadczenie dotyczące pochodzenia towarów bez względu na ich wartość, złożone w związku z ich eksportem. Może zostać sporządzona, jeżeli dane produkty można uznać za produkty pochodzące w rozumieniu

 • Deklaracja ładunkowa

  Deklaracja ładunkowa; inaczej deklaracja frachtu (cargo declaration) to dokumenty dotyczące przewożonego ładunku w transporcie handlowym wymagane przez władze celne.

 • DMV

  DMV (Dual Mode Vehicle) to pojazd dwufunkcyjny, mogący poruszać się w sposób całkowicie niezależny zarówno po torach, jak i po drogach przeznaczonych dla ruchu kołowego. Możliwość jazdy w terenie realizowana jest przez koła drogowe. W trybie jazdy po

 • Dodatek paliwowy

  Dodatek paliwowy (BAF) to wprowadzony przez firmy spedycyjne dodatek do ceny frachtu, równoważący wahania cen paliwa na rynku. Każda z firm spedycyjnych ustala wewnętrznie sposób naliczania wysokości dodatków BAF i ma prawo do zmiany metodologii obliczania

 • Dodatek walutowy

  Dodatek walutowy (CAF) to zmienny dodatek stosowany przez spedytorów, firmy transportowe i armatorów mający na celu zniwelowanie różnic wynikających z wahań kursów walutowych. Każda z firm spedycyjnych ustala wewnętrznie sposób naliczania wysokości dodatku

 • Dok przeładunkowy

  Dok przeładunkowy (stacja przeładunkowa) to element infrastruktury transportowej. Stanowi go zespół urządzeń do załadunku i rozładunku samochodu dostawczego. Umożliwia on bezpośredni transport wózkiem widłowym lub ręcznym towarów pomiędzy magazynem a

 • Dokument konsygnacyjny

  Dokument konsygnacyjny ( list przewozowy ) to dokument, który potwierdza podpisanie umowy na przewóz danego kontyngentu z miejsca załadunku do wskazanego miejsca rozładunku. Zawiera on zwykle adres sprzedawcy, adres docelowy, numery referencyjne odbiorcy

 • Dokumenty przewozowe

  Dokumenty przewozowe w transporcie to dokumenty wymagane w realizacji przepływów towarów pomiędzy podmiotami gospodarczymi. Rodzaj dokumentów wykorzystywanych w transporcie wynika bezpośrednio z uregulowań prawnych (konwencje, ustawy, umowy, rozporządzenia

Zostań ekspertem w branży

Zapisz się poniżej do naszego newslettera, aby regularnie otrzymywać artykuły, które ułatwią Ci codzienną pracę i pomogą pogłębić wiedzę specjalistyczną.


Rejestracja do newslettera

Do góry