• Ocena zdolności kredytowej

  Ocena zdolności kredytowej służy określeniu, czy kredytobiorca (np. przedsiębiorstwo) jest zdolny do terminowego regulowania swoich zobowiązań kredytowych. Polega ona na przedsięwzięciu środków, które pozwolą na zidentyfikowanie klientów niosących ze

 • OCP

  to ubezpieczenie przewoźnika drogowego, wykonującego odpłatnie przewozy przesyłek towarowych. Jest ono zawierane na podstawie umowy z zakładem ubezpieczeń najczęściej na okres 12 miesięcy. Polisa OCP nie jest obowiązkowa, ale pozwala przenieść odpowiedzialność

 • OCS

  to ochrona ubezpieczeniowa za powstałe szkody, za które odpowiedzialność ponosi spedytor. OCS jest przeznaczone dla spedytorów, którzy chcą zabezpieczyć się przed skutkami swoich błędów i nieprzewidzianych sytuacji podczas wykonywania obowiązków spedycyjnych.

 • Odbiorca

  to osoba (lub przedsiębiorstwo), u której następuje rozładunek lub przyjęcie towarów, tzn. że znajduje się tam punkt dostawy towaru. Podstawowe uprawnienia odbiorcy wynikają z Konwencji CMR , w myśl której odbiorca po przybyciu towaru do miejsca przewidzianego

 • Odpowiedzialność spedytora

  to przyjęcie na siebie obowiązku zadbania o powierzony towar, odpowiedzialność za cały przebieg zleconego procesu oraz obowiązek odpowiadania za swoje lub czyjeś czyny (tj. podwykonawców). Odpowiedzialność spedytora w Polsce wynika z przepisów zawartych

 • Odprawa celna

  to dopełnienie wszystkich czynności przewidzianych zasadami postępowania celnego związanych z przejęciem towarów, osób, bagażu przez granicę celną danego kraju, które podlegają kontroli celnej. Miejscem odprawy celnej jest oznaczony teren. Organy celne

 • Oferty frachtu / Oferty ładunku

  Oferty frachtu / Oferty ładunku to oferty dotyczące różnych rodzajów towarów do przewiezienia (krajowych i międzynarodowych). Zleceniodawcy (zazwyczaj spedytorzy) udostępniają takie oferty najczęściej na giełdzie transportowej . Oferent wprowadza szczegółowe

 • Oferty transportowe

  to krajowe i międzynarodowe oferty zarówno frachtów, jak i wolnych pojazdów, wystawiane przez przewoźników i spedytorów najczęściej na giełdzie transportowej . Proponowane klientom towary i usługi w zakresie transportu są szczegółowo opisane i w łatwy

 • Okrągła niecka (Coilmulde)

  Jest to rodzaj naczepy, która dzięki zastosowaniu specjalnego koryta (rynny) zapewnia możliwość transportu towarów w dużych rolach (np. papieru, stali walcowanej, rur o szerokiej średnicy). Dodatkowym ułatwieniem jest możliwość ładowania naczepy typu

 • Opakowania transportowe

  to opakowania, których głównym zadaniem jest ułatwienie, a często umożliwienie transportu, magazynowania i składowania produktów. Zapewniają one ochronę zawartości przed narażeniami mechanicznymi, klimatycznymi i biologicznymi. W opakowaniach transportowych

Zostań ekspertem w branży

Zapisz się poniżej do naszego newslettera, aby regularnie otrzymywać artykuły, które ułatwią Ci codzienną pracę i pomogą pogłębić wiedzę specjalistyczną.


Rejestracja do newslettera

Do góry